Jesteśmy Firmą
z wieloletnim doświadczeniem

Zapart Projekt

Projektujemy sieci, obiekty i instalacje sanitarne, magistrale wodociągowe, zbiorniki wodociągowe itp. Ponadto wykonujemy analizy hydrauliczne oraz koncepcje zaopatrzenia w wodę. Prowadzimy nadzory i doradztwo techniczne. 

kim jesteśmy?

Firma "Zapart-Projekt" z siedzibą przy ul. Mazowieckiej w Krakowie została zarejestrowana jako spółka cywilna 17 listopada 2005 roku. Z dniem 1 sierpnia 2009 roku została zawarta umowa spółki jawnej. Współwłaścicielami firmy są:

  • mgr inż. KAZIMIERZ ZAPART

    Małopolski inżynier budownictwaposiadający uprawnienia w specjalności instalacyjno-inżynierskiej w zakresie sieci sanitarnych z ograniczeniem do sieci wodociągowo-kanalizacyjnych. Upoważniony jest do sporządzania projektów sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy. 

Uhonorowany w roku 2016 przez Radę MOIIB na wniosek Oddziału Krakowskiego Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych tytułem Małopolskiego Inżyniera Budownictwa w kategorii projektowanie.

  • mgr inż. MAREK ZAPART

    uprawniony do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych obejmującej projektowanie bez ograniczeń

co robimy?

"Zapart-Projekt" zajmuje się wykonywaniem projektów w zakresie budowy i przebudowy: sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, stacji redukcji hydroforni, instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych.

Aktualnie przedsiębiorstwo zatrudnia asystentów projektantów oraz współpracuje z projektantami branżowymi i specjalistami innych branż. Dysponuje własnym zapleczem technicznym, niezbędnym w projektowaniu, które systematycznie jest uzupełniane i odnawiane.

Skontaktuj się z nami!

ZAPART-PROJEKT spółka jawna

ul. Mazowiecka 16/4U
30 - 036 Kraków
tel. +48 12 294 15 15
tel/fax. +48 12 413 89 29